Lid worden

Blijf altijd op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het vakgebied, neem deel aan programma’s speciaal ontwikkeld voor de professionals en meer. Lees meer over het lidmaatschap.

Lid worden

Waarom NVIA

BelangenbehartigingBelangenbehartiging
Kennis delenKennis delen
OpleidenOpleiden
Competentie ontwikkelingCompetentie ontwikkeling

Leergang Erkend Risicoadviseur Duurzame Inzetbaarheid

                                        

Een verantwoord beleid inzake duurzame inzetbaarheid - zowel vanuit het perspectief van de werkgever als vanuit het perspectief van de werknemer- vraagt in de optiek van de Nederlandse Vereniging van Inkomensadviseurs (NVIA) om een holistische visie en aanpak. Om deze reden zijn wij trots op onze samenwerking met NEN, het norminstituut van Nederland, De NEN houdt door een normenkader (NPR 6070) toezicht op een juiste een brede invulling van het begrip Duurzame Inzetbaarheid.

De inkomensadviseur is als geen ander in staat om de werkgever bij te staan bij de regievoering over de gezondheid van zijn/haar werknemers, maar in breder perspectief ook bij het beheersen van financiële risico’s. Hij kan daar een cruciale rol in spelen. Onderwerpen die bij het advies ter sprake komen zijn het risico van arbeidsongeschikte medewerkers met de samenhangende onderwerpen zoals: Verzuim, Ziektewet, WGA ERD en WIA.

Wat is een Erkend Risicoadviseur?

De Erkend Risicoadviseur is een persoon die zelfstandig in staat is om integraal inzicht te geven in de risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering en bedrijfscontinuiteit van een onderneming. Op basis van de analyse kan de Erkend Risicoadviseur adviseren over de wijze waarop de onderneming met deze risico's om kan gaan.

Een werkzame definitie van duurzame inzetbaarheid is vastgesteld door het NEN: Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van de medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren. Deze definitie wordt ook gebruikt door de Rijksoverheid. 

 

Aan welke competenties moet een Erkend Risicoadviseur voldoen?

  • Het integraal inventariseren van de risico's bij een ondernemer en het inzicht geven in wat de mogelijke gevolgen zijn in relatie tot zijn bedrijfsdoelstellingen.
  • Het inzichtelijk maken van kansen en bedreigingen en het geven van onafhankelijk advies over beheersmaatregelen.
  • Het op basis daarvan de ondernemer begeleiden om bewuste keuzes te maken met als doel de continuïteit en duurzaamheid van zijn onderneming te waarborgen.

Een Erkend Risicoadviseur voldoet aan de algemene competenties en adviesvaardigheden en daarnaast beschikt hij aantoonbaar over de vastgestelde competenties voor bedrijfscontinuïteit en/of duurzame inzetbaarheid. Een Erkend Risicoadviseur wordt geëxamineerd op de algemene competenties en op één of allebei de specialisaties, zoals door de kandidaat op zijn aanmelding aangegeven.

Wat biedt het beroepsprofiel?

Het herkenbare en betrouwbare beroepsprofiel Erkend Risicoadviseur biedt u zekerheid bij het schrijven van een gedegen advies over duurzame inzetbaarheid. Het biedt werkgevers de zekerheid over het kwaliteitsniveau van het advies. Dit biedt u zowel een mogelijkheid om intensief met de werkgever in gesprek te gaan over zijn bedrijfsvoering alsook blijk van uw veelzijdigheid en een verdienmodel naast eventuele reguliere advisering. 

Voordelen Erkend Risicoadviseur

  • Risicomanagement op bewezen hoger niveau
  • Gecertificeerd Erkend Risicoadviseur, certificering geeft de klant zekerheid
  • Controleerbaar geregistreerd op de website als Erkend Risicoadviseur
  • Onderscheidend in de branche
  • Officiële logovoering  

 

Het opleidingstraject 

Het opleidingstraject bestaat, naast een MC examen,  uit het zelfstandig kunnen schrijven van een assesment. Tijdens het schrijven van het assesment is telefonische ondersteuning en advisering beschikbaar. Omdat dit een leergang is waarvan wij veronderstellen dat er al enige ervaring en kennis aanwezig is op het gebeid van het schrijven van adviesrapporten, is het zelstandig kunnen werken een voorwaarde om voor deze leergang in te schrijven.  

Het examentraject

Het examentraject bestaat uit het indienen van rapportages, een kennistoets met meerkeuzevragen en een mondeling assessment. De schriftelijke kennistoets bestaat uit een aantal meerkeuze vragen. Het assessment is gebaseerd op het door u ingediende rapport en wordt afgenomen door minimaal een assessor. Tijdens het assessment wordt de kandidaat ook beoordeeld op actuele kennis, begrip, toepassing en vaardigheden. Na het assessment ontvangt de kandidaat, bij voldoende blijk van de geëiste kennis en vaardigheden, het persoonscertificaat Erkend Risicoadviseur en wordt u opgenomen in het register.

Permanente Educatie 

Omdat wij het van belang vinden dat de Erkend Risicoadviseur Duurzame Inzetbaarheid permanent op de hoogte blijft van de ontwikkeling rondom dit onderwerp, organiseren wij een maal per jaar (zelfstandig of in samenwerking met een partner) een bijeenkomst over dit onderwerp.   

Investeringsduur

De investeringsduur bedraagt gemiddeld 40 uur, afhankelijk van de aanwezige voorkennis.

Investeringskosten

De investeringskosten voor deze leergang bedragen € 1.250,- (tarief 2021)

Inschrijven

Als u zich wilt inschrijven voor deze leergang, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het NVIA bedrijfsbureau.