Lid worden

Blijf altijd op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het vakgebied, neem deel aan programma’s speciaal ontwikkeld voor de professionals en meer. Lees meer over het lidmaatschap.

Lid worden

Waarom NVIA

BelangenbehartigingBelangenbehartiging
Kennis delenKennis delen
OpleidenOpleiden
Competentie ontwikkelingCompetentie ontwikkeling

Leergang Regisseur Collectieve Inkomensverzekeringen

Algemene informatie 

De inkomensadviseur is door de continue ontwikkelingen in het brede speelveld van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid veel meer dan een verzekeringsadviseur. Kennis en begrip van inkomensverzekeringen is voor de uitoefening van het vak een must, maar bij lange na niet voldoende. De verzekering is voor werkgevers en werknemers immers het sluitstuk. De inkomensadviseur moet ook zijn weg kunnen vinden in de materie van preventie, re-integratie, personeelsbeleid en arbeidsrecht. Daarnaast is ook kennis van de sociale zekerheid, die door het elkaar in snel tempo opvolgende wijzigingen voor werkgevers toenemend onduidelijk is geworden, een vereiste.

 

Modulaire opbouw van de leergang

De leergang Regisseur Collectieve Inkomensverzekeringen is opgebouwd in drie modules. 

In drie modules wordt de deelnemer volledig opgeleid tot het niveau van een adviseur tot regisseur van collectieve verzekeringen. De complete Leergang is geschikt voor iedere adviseur die meer wil halen uit advies en relatiebeheer. Daarnaast is de Leergang ook bedoeld om stapsgewijs te kunnen groeien in de materie. Na afloop van de complete Leergang krijgt u een diploma op HBO niveau.

Module 1. De basis (wft inkomen)

Met Wft Inkomen heeft de overheid de basis gelegd voor het opleidingsniveau van inkomensadviseurs. De leergang Regisseur Collectieve Inkomensverzekeringen geeft vrijstelling aan degene die in het bezit zijn en een Wft Inkomen diploma.

Module 2:

Gedurende zeven trainingsdagen wordt uitgebreid ingegaan op alle aspecten van sociale zekerheid en collectieve inkomensverzekeringen.

In module 2 wordt afgetrapt met een verdieping in de regelgeving van  loondoorbetaling bij ziekte, Ziektewet en WIA. Vervolgens wordt op de tweede trainingsdag door een jurist ingegaan op de bijzonderheden in arbeidsrecht die voor de inkomensadviseur van belang zijn. Vanaf dag drie staan verzekeringen centraal.

De premievaststelling van collectieve inkomensverzekeringen komen aan bod, net als de bijzonderheden en verschillen in dekking die te vinden zijn in de verschillende verzekeringen. De cursist leert om verzuimcijfer te interpreteren en krijgt inzicht in de premievaststelling van de Werkhervattingskas. Ook het verzekeringsrecht en de regelgeving op het gebied van privacy heeft een plaats in deze module, die wordt afgesloten met een mondeling examen.

Module 3:

In module 3 leert u de vertaalslag te maken naar het advies voor verschillende werkgevers. De belangrijkste aspecten van het thema Inzetbaarheid komen aan bod. Denk daarbij aan leeftijdsbewust en strategisch personeelsbeleid, effectief verzuimmanagement, maar ook de banenafspraak/quotumregeling en natuurlijk de organisatie van arbobeleid. Verder wordt in module drie uitgebreid ingegaan op de advisering rond risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid bij een bedrijfsovername of fusie.

Nadat er is getraind met integrale adviescases en is stilgestaan bij adviesvaardigheden wordt kennis gemaakt met een (middel)grote werkgever, waarmee gemaakte keuzes rond de thema’s uit deze module besproken worden.  Module drie rondt af met het schrijven van een masterpiece dat voor een fictieve bedrijfsdirectie wordt verdedigd. Bij goed gevolg ontvangt u voor het gehele leerpad een diploma.

Inschrijven

Er zijn meerdere dagen waarop u zich kunt inschrijven per module. Op de pagina Bijeenkomsten en Opleidingen kunt u de opleidingsdata en inhoud per module ophalen en volgen. Als u zich wilt inschrijven voor deze gehele leergang, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het NVIA bedrijfsbureau. Zij zullen u daarmee behulpzaam zijn.