Lid worden

Lid worden

Waarom NVIA

BelangenbehartigingBelangenbehartiging
Kennis delenKennis delen
OpleidenOpleiden
Competentie ontwikkelingCompetentie ontwikkeling

Permanente educatie

De combinatie van het complexe vakgebied met een snel veranderende omgeving noodzaakt de kennis en vaardigheden permanent op peil te houden en te actualiseren.  Permanente Educatie gaat over alle educatieve nascholingsactiviteiten die de leden helpen om haar professionele kennis en vaardigheden op peil te houden en te vergroten. 


Permanente educatie is daarmee een belangrijk middel om de kwaliteit van dienstverlening op een hoog en actueel niveau te houden. Daarmee vormt 'PE' één van de essentiële pijlers van het NVIA-lidmaatschap. 


Verzwaring van het PE-regime zal dan ook bijdragen aan een NVIA-keurmerk met nóg meer gewicht. Tegelijkertijd maken we hiermee duidelijk dat ons systeem van permanente educatie boven de Wft-norm ligt. Het kennisniveau in combinatie met de andere eisen die aan inschrijving in de NVIA zijn verbonden, biedt de eindklant een extra zekerheid. Door middel van een PE-systeem op een onderscheidend hoog niveau te houden, zorg je bovendien dat die kwaliteit gewaarborgd blijft en je onderscheid ten opzichte van anderen.

PE-vereiste en studiebelasting

Om de inschrijving binnen de NVIA in stand te houden, verplichten de gediplomeerde (individueel als ook leden via een bedrijfslidmaatschap) zich in het kader van de permanente educatie PE-punten te behalen. Het behalen van studiepunten is voor gediplomeerde leden noodzakelijk om het NVIA-logo te mogen voeren en hun inschrijving op dat niveau te blijven behouden.

Jaarlijkse PE vereiste

De PE-vereiste bedraagt jaarlijks 6 PE-punten.

Verkrijgen aantal PE-punten

Het NVIA lid kan op diverse manieren de jaarlijkse PE-punten verkrijgen:

  • 3 PE-punten voor aanwezigheid tijdens een NVIA netwerkbijeenkomst of
  • 3 PE-punten voor het aanleveren van een eigen achtergrondartikel, column of andersoortige informatie die van waarde is voor NVIA-leden en gepubliceerd kan worden in de NVIA-nieuwsbrief of
  • 6 PE-punten voor het voorbereiden en het geven van een presentatie tijdens een NVIA-netwerkbijeenkomst.

PE-vereiste over 2020-2021

Door Covidmaatregelen was het voor de NVIA niet mogelijk om over 2020-2021 netwerkbijeenkomsten te organiseren. Op basis van het lidmaatschap werden over deze jaren de verieste PE-punten automatisch toegekend en voldeden de leden daardoor aan de vereiste.

PE-vereiste over 2022

Door Covidmaatregelen was het ook in de eerste maanden van 2022 niet mogelijk om netwerkbijeenkomsten te organiseren voor het behalen van de gebruikelijke jaarlijkse vereiste PE-punten en is daarom de hoogte van de PE-vereiste bijgesteld. Omdat NVIA over 2022 wel diverse netwerkbijeenkomsten organiseren, is het behalen van PE-punten weer mogelijk zijn minimaal 3 PE-punten noodzakelijk voor de gediplomeerde leden.

Mochten een lid om plausibele redenen kunnen aanvoeren waarom hij/zij in een bepaald jaar niet aan het minimale aantal vereiste studiepunten is gekomen, dan zal naar een passende oplossing worden gezocht van bijscholing.