Waarom NVIA

BelangenbehartigingBelangenbehartiging
Kennis delenKennis delen
OpleidenOpleiden
Competentie ontwikkelingCompetentie ontwikkeling

Soorten NVIA lidmaatschap

 

De NVIA onderscheidt twee typen persoonlijke lidmaatschappen, naast de mogelijkheid van een bedrijfslidmaatschap:

  1. Het professionals programma
  2. Het gediplomeerde professional programma

De hoogte van de contributie voor het lidmaatschap, nieuwsbrieven en toegang tot netwerkbijeenkomsten, webinars en seminars is gelijk voor alle typen lidmaatschappen, alleen het gestuurde aanbod van informatie vanuit de NVIA naar de leden varieert op basis van het lidmaatschap.

NVIA professional lidmaatschap

Om ingeschreven te kunnen worden in het register van het NVIA professional programma van de NVIA dient men te voldoen aan de volgende verplichtingen: 

In het bezit zijn van het WFT inkomen-diploma is voor dit type lidmaatschap geen verplichting.

NVIA Gediplomeerde professional lidmaatschap 

Om ingeschreven te kunnen worden in het register van het NVIA Gediplomeerde professional lidmaatschap programma, dient men te voldoen aan de volgende verplichtingen:

  • Voldoen van de jaarlijkse contributie.
  • Jaarlijks NVIA permanent actueel zijn als herkenbaarheid van het kwaliteitsniveau en deskundigheid.
  • In het bezit zijn van een geldig WFT inkomen diploma en dat bij de NVIA geregistreerd hebben.

Met het NVIA Gediplomeerde professional lidmaatschap is het toegestaan dit kenbaar te maken naar eindklanten. Bij het bedrijfsbureau is hiervoor een logo op te vragen.

Bovenstaande geldt ook voor leden die op basis van een bedrijfslidmaatschap aangesloten zijn bij NVIA en zich geregistreerd hebben met een geldig WFT diploma en zich committeren aan het PE programma.

Bedrijfslidmaatschap

Een bedrijfslidmaatschap (waarbij drie of meer werknemers van een werkgever NVIA-lid zijn) behoort tot de mogelijkheden en is een veel afgesloten lidmaatschapsvorm. Wilt u weten wat de voordelen zijn van een bedrijfslidmaatschap, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het NVIA bedrijfsbureau. 

De werkgever wordt toegestaan het logo van de NVIA te gebruiken als herkenbaarheid van het kwaliteitsniveau en deskundigheid van haaar werknemers aangsloten bij NVIA. De beroepsvereniging NVIA is opgericht met de bedoeling het vak van de inkomensprofessional te vergroten en vorm te geven. Wij vragen daarom ook of werkgevers willen bijdragen door een of tweemaal per jaar haar/zijn visie op een bepaald onderwerp te geven, opdat wij dat kunnen delen met onze leden.

Indien werknemers er prijs op stellen om persoonlijk lid te worden van de NVIA naast het door de werkgever afgesloten bedrijfslidmaatschap, behoort dit tot de mogelijkheid. Met het persoonlijke lidmaatschap naast het bedrijfslidmaatschap verbindt het individuele lid zich aan het van toepassing zijnde reglement en gedragscode.