Seminar: AVG, Privacy, data en inkomensvraagstukken

20-03-2018

Nog 65 dagen op de dag van het seminar…en dan is het 25 mei 2018!

Tijd voor bewustwording over de impact op uw organisatie door aanpassingen die doorgevoerd moeten worden om te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 is er niet meer. Werkgevers, inkomensadviseurs, arbodiensten, uitvoerders, salarisadministratie- en verzuimsystemen en verzekeraars zijn volop in actie, als het goed is, om tijdig zaken volgens de nieuwe 'standaard' te hebben ingericht. Op 5 september 2017 organiseerde de NVIA het seminar 'data binnen de sociale zekerheid en inkomensverzekeringen'. In navolging op het seminar in september organiseert de NVIA, opnieuw in samenwerking met Aegon, het seminar 'AVG, het is zover en nu?'

Aan de orde gekomen onderwerpen tijdens dit succesvolle seminar zijn:

Hoe gaat verzekeraar Aegon om met AVG welke uitdagingen zijn er. 

Waar loop je als grote (internationale) organisatie tegenaan?  

Hoe krijg je bijvoorbeeld als (grote) organisatie al je data in beeld?

Waar begin je überhaupt, en hoe weet je of je wel alles in beeld hebt?

Hoe krijg je iedereen mee en hoe bepaal je nou in de praktijk eigenlijk of een gegeven wel of niet noodzakelijk is?

En als je al die antwoorden dan hebt gevonden, hoe dan verder?

Welke gevolgen kan dat hebben voor de huidige praktijk, ook in relatie tot de adviseur.

 

Het juridisch kader en daarmee de grondbeginselen van de AVG.

 

Casemanagement: Inzoomen op Privacy en verzuim en dus ook op de beleidsregels de zieke werknemer. 

Het antwoord op de beleidsregels van de AP.  

Moeten we differentiatie in het casemanagement aanbieden?

De verschillende rollen van de werkgever regievoerder en de taakdelegatie casemanager.

AVG risico’s zijn onderdeel van de advisering van en door de Inkomensadviseur. De vraag is of de inkomensadviseur dat wel voldoende beseft.

Mag ik wel of geen persoonsgegevens verwerken bij de aanvraag van een offerte (VERZUIM/WGA?ZW etc) Waarom niet?

Hoe zit het met de verwerking van strafrechtelijke gegevens?

Hoe zit het met de validiteitsvragen?

Mag ik wel of geen loonstrook opvragen om het loon te controleren?

Mag ik wel of niet een bestand met werknemersgegevens door geven aan de arbodienst?

Mag ik wel of niet een rol hebben bij de verzuimbegeleiding?

Hoe zit het met bewaartermijnen

etc etc.

Kortom veel vragen en antwoorden waar de inkomensadviseur verder mee kan.