Seminar: Effectief WGA instroom voorkomen

09-05-2017

In dit seminar is getracht de effectiviteit bij het voorkomen van WGA-instroom inzichtelijker te maken voor de adviseur.  

Ten grondslag aan deze bijeenkomst lagen drie rapporten die in de bijlage zijn opgenomen.

 

 

 

 

 

  1. het onderzoeksrapport ‘Re-integratie door Keerpunt: Effectiviteit bij het voorkomen van WGA-instroom en ervaringen van werkgevers’  
  2. het UWV rapport ‘Re-integratie langdurig zieke werknemers’ 
  3. de publicatie vanuit het ministerie van SZW: ‘Geschikt voor de arbeidsmarkt'.

Het onderzoeksrapport ‘Re-integratie door Keerpunt is door bureau Panteia in opdracht van Nationale-Nederlanden en ASR uitgevoerd. In het rapport zijn de WGA-instroompercentages van Keerpunt en UWV met elkaar vergeleken.

Uit het onderzoek blijkt dat de dienstverlening van arbodienst en reïntegratiebedrijf Keerpunt de kans op instroom in de WGA met 59 procent verlaagt ten opzichte van UWV. Daarnaast blijkt dat Keerpunt twee derde van de re-integratietrajecten succesvol afrondt in het tweede ziektejaar. Deze uitkomst lijkt haaks te staan op berichtgeving dat werknemers in het tweede ziektejaar nauwelijks meer herstellen of terugkeren naar werk.

Tijdens deze bijeenkomst zijn door diverse partijen de belangen en de effecten van het voorkomen van WGA-instroom toegelicht. 

Wilt u het seminar terugzien? dat kan:  https://www.youtube.com/watch?v=kRORv6sGGQc

De presentaties en onderzoeksrapporten die deze middag besproken zijn, kunt u terugvinden onderaan deze pagina.

Het programma was als volgt:

13:00 - 13:30 uur Ontvangst met koffie/thee/fris

13:30 - 13:45 uur Peter Abelskamp, voorzitter NVIA en 

                              Erik van de Crommenacker, Manager Inkomen Nationale-Nederlanden

13:45 - 14:15 uur Fred Toussaint, Directeur Inkomen van Nationale-Nederlanden

14:15 - 14:45 uur Pieter Fris en Sonja van der Kemp, onderzoekers bij Panteia.

14:45 - 15:15 uur Pauze

15:15 - 16:15 uur Otwin Nonnekes, Adviseur Sociale Zekerheid van SV Land   

16:15 - 16:45 uur Martijn ten Bokum, ENRGY in Business Group

16:45 - 17:00  uur Paneldiscussie

17:00 - 18.00 uur Afsluiting en aansluitend netwerkborrel