Seminar: Het regeerakkoord en de gevolgen voor de inkomensadviseur

09-11-2017

Tijdens dit NVIA seminar is vast komen te staan dat de wijze waarop nu het regeerakkoord is gepresenteerd, dit zeer in-efficiënt is, niet praktisch uitvoerbaar is en meer aandacht moet verdienen naar een model wat volgens vakkundige beter zal gaan werken. Private en publieke partijen zijn het daarover eens. 

Een aantal NVIA-leden werken nu een toelichting uit en zullen dit binnenkort presenteren.

De toelichting en uitkomsten van de sprekers over de diverse onderwerpen die op dit seminar zijn besproken, volgen later deze week hier op de website.

Via de NVIA nieuwsbrief brengen wij eerst onze leden daarvan op de hoogte.