Seminar: Preventie & Duurzame inzetbaarheid binnen sociale zekerheid

07-06-2017

Preventie & Duurzame inzetbaarheid binnen sociale zekerheid

De termen preventie en duurzame en inzetbaarheid zijn begrippen die, als we niet opletten, te pas en te onpas worden gebruikt. Verzekeraars, arbo-dienstverleners, adviseurs enzovoorts gebruiken deze begrippen wellicht vanwege commerciële gronden maar de concrete invulling en de effectiviteit hiervan blijft nog achterwege! Wat betekent preventie en duurzame inzetbaarheid eigenlijk? Hoe kunnen deze begrippen worden gekaderd?

Waarom komt de samenwerking van verzekeraars en andere stakeholders onvoldoende van de grond om te komen tot gezondheidswinst en als werkgever kosteneffectief zijn? Gaan de kosten voor de baten uit of niet? Moet duurzame inzetbaarheid niet vanuit de werkgevers worden ingevuld in plaats vanuit de verzekeraars? Is duurzame inzetbaarheid niets anders dan de voortdurende ‘fit’ tussen het primaire proces van een onderneming en de match met de workforce van de onderneming (medewerkersbestand versus vergrijzing, aantrekken nieuwe medewerkers, doorstroom, opleiding, vitaliteit, stress, vergrijzing, differentiatie naar werk)? Op welke wijze kunnen de assurantieadviseurs hun adviespraktijk aanpassen op dit thema door integraal te gaan adviseren op het gebied van duurzame inzetbaarheid in plaats van het nog steeds ouderwets willen bemiddelen in verzekeringen? Meer en meer wordt duidelijk dat de verzekering en financieel onderdeel is van de totale advisering en dus een sluitstuk is.

Tijdens dit seminar hebben onderstaande sprekers een goed beeld weten weer te geven van de mogelijkheden en de uitdagingen waar we met zijn allen voor staan, om de wereld van de zorgverzekeraar te betrekken in de wereld van de inkomsadviseur. Het thema Preventie & Duurzame Inzetbaarheid verdiend binnen dit kader duidelijk meer aandacht.

De sprekers waren: 

  • Frank Elion, Lid Management Committee Coöperatie VGZ,
  • Evert Hatzmann, schrijver en spreker over duurzame inzetbaarheidsvraagstukken,
  • Ab Klink, lid Raad van bestuur bij VGZ,
  • Jeroen Breen, algemeen directeur bij Koninklijk Actuarieel Genootschap & Actuarieel Instituut,
  • Bart Brenninkmeijer, Market & Business Segment Leader MM Health bij Mercer.

 

Onderstaand treft u aan:

  • een link naar de opnames die van dit NVIA seminar zijn gemaakt.
  • een whitepapaer over duurzame inzetbaarheid,
  • de presentaties van de sprekers.

 

De link naar het Seminar:

https://www.youtube.com/watch?v=EwiESg3VjGg&feature=youtu.be