Seminar:Realisatie van de MKB Verzuim-ontzorg-verzekering

27-08-2019

Tijdens het seminar hebben een aantal toonaangevende deskundigen de onderwerpen, gevolgen en knelpunten van de maatregelen belicht, elk vanuit een ander aandachtsgebied.

Naast de veel besproken onderwerpen waren voor het permanente educatie gedeelte van belang:

  • De actuele stand van zaken in realisatie van de proposities vanuit verzekeraars en de aanbieders van arbodiensten en hun dienstverlening.
  • De impact van de maatregelen in het algemeen op alle betrokken stakeholders.
  • Wetgeving voor financiële compensatie en leidend maken medisch advies bedrijfsarts.
  • Kwaliteitsborging van de casemanagers van de gecertificeerde arbodienst of verzekeraar.
  • Het proces van certificering van het certificaat MKB Verzuim-ontzorgverzekering en de toekenning tot dusver.
  • De beleidsoverwegingen van verzekeraars en hun ambities.
  • Acceptatierichtlijnen van verzekeraars, waaronder het naar verwachting scherper toetsen op aspecten als verzuimbeleid.
  • Premiestelling en de ontwikkeling daarvan, afgezet tegen de huidige verzuimresultaten in de markt.
  • De verwachting voor komend sluitseizoen. 
  • Het advies van inkomensadviseurs naar hun klanten. 

Vanuit de Pers werd over dit seminar door Paul de Kuyper van het AssurantieMagazine het voglende over geschreven:

NVIA vreest macht verzekeraar bij mkb-verzuimontzorgverzekering

Zes verzekeraars bieden vanaf 1 januari 2020 een mkb-verzuimontzorgverzekering aan. De markt tuigde in minder dan een jaar tijd het nieuwe verzuimproduct op. Maar de Nederlandse Vereniging van Inkomen Adviseurs (NVIA) is vier maanden voor de start cynisch-kritisch, bleek dinsdag op een door de branchevereniging zelf georganiseerd seminar. Gevreesd wordt dat adviseurs inhoudelijk niet om het product heen kunnen, terwijl verzekeraars stevig aan de touwtjes trekken.

NVIA vreest macht verzekeraar bij mkb-verzuimontzorgverzekering

“In het begin was er wat cynisme over de toegevoegde waarde van het product”, gaf directeur Inkomen van Achmea Karianne van de Stadt toe, tijdens het seminar over de mkb-verzuimontzorgverzekering van de NVIA. “Dat begint nu om te slaan in gepast enthousiasme.”

Drie maatregelen

Van de Stadt gelooft dat de verzekering kan doen waarvoor hij bedoeld is: de mkb’er ontzorgen als hij te maken krijgt met langdurig verzuim. “Je moet alleen wel het totaalplaatje zien. De VOV is een van de drie maatregelen om mkb’ers te stimuleren personeel in dienst te nemen zonder bang te hoeven zijn voor de gevolgen bij verzuim.” De twee andere zijn een premiekorting op het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en een wetswijziging die ervoor zorgt dat de verzekeringsarts van het UWV een bedrijfsarts niet meer kan overrulen.

Duidelijker, makkelijker, goedkoper

De mkb-verzuimontzorgverzekering komt uit de koker van het ministerie van Sociale Zaken. De nieuwe verzekering moet het financiële risico van langdurig ziekteverzuim opvangen en ondernemers helpen rond doorbetaling bij ziekte. “Het moest duidelijker, makkelijker en goedkoper”, zei beleidsadviseur Anneloes Goossens van MKB Nederland over de randvoorwaarden die ondernemers stelden voor de nieuwe verzuimverzekering.

Zes aanbieders

Er komen in januari zes verzuimontzorgverzekeringen op de markt, aldus Antoine Reijnders, beleidsadviseur bij het Verbond van Verzekeraars. De aanbieders zijn Achmea, ASR, Sazas, De Goudse, NN en Aegon. Die laatste ontving gisteren als eerste van de zes het keurmerk dat hoort bij de verzuimontzorgverzekering. De maatschappijen zullen die overigens onder andere, eigen, namen op de markt brengen. Voor de herkenbaarheid mogen gecertificeerde verzekeringen een logo met een vinkje voeren. Volgens Reijnders ligt het voor de hand dat er in een later stadium nog enkele aanbieders bij komen die de deadline voor 2020 niet hebben gehaald. “En in theorie kunnen ook volmachtpartijen het product gaan aanbieden”, aldus Reijnders.

Extra vereisten

“Onze leden verwachten voldoende aanbod van verzuimontzorgverzekeringen, daadwerkelijke ontzorging, stabiliteit in de premiestelling en de mogelijkheid om bij een aantal spelers de eigen arbodienst te houden”, schetste Goossens de wensen van ondernemers. Over die laatste twee bestaan volgens haar de meeste vragen. “Kleine ondernemers denken: ik kan al weinig aan het verzuim doen en dan moet ik straks toch extra premie betalen. En ze vragen: mag ik mijn eigen arbodienst houden, is de verzuimontzorgverzekering dan toegankelijk voor mij of moet ik aan allemaal extra vereisten voldoen?”

Exclusieve arbodienst

Dat laatste is ook een vraag die leeft bij de NVIA, zegt bestuurslid Kees Boer, eigenaar van Lukassen & Boer én een eigen arbodienstverlener. Achmea, Aegon en De Goudse hebben al aangegeven voor de verzuimontzorgverzekering exclusief samen te werken met één arbodienst. ASR en NN selecteren er volgens Boer vier. “De praktijk zal zijn dat kleine arbodiensten weggedrukt worden.” Aegon stelt daarnaast bovendien eisen aan met welke salarisadministrateur de ondernemer samenwerkt.

Druk vanuit werkgevers

“Wij verwachten dat er druk zal komen vanuit werkgevers die zeggen dat ze enthousiast zijn over het product maar ook heel tevreden zijn over hun eigen arbodienst”, zegt directeur Petra van de Goorbergh van Oval, een belangenvereniging van arbodiensten. Zij wil hierover met het Verbond in gesprek, maar erkent dat het mededingingsrechtelijk onmogelijk zal zijn verzekeraars hun vrije keuze af te pakken voor arbodienstverleners waarmee ze samen willen werken.

Cynisme

Maar er zijn meer zorgen bij de NVIA. Of cynisme zelfs, stelt Boer. Waar de huidige verzuimproducten uitgaan van premies rond 3,5 – 4% van de loonsom, had hij voor de verzuimontzorgverzekering gerekend op 7%. Nu die premies niet zo hoog blijken, vreest hij dat adviseurs niet meer om het product heen kunnen. Immers, de huidige verzekeringen hebben maximeringen van 50 – 70% op de vergoedingen van interventies, terwijl de verzuimontzorgverzekering 100% dekking biedt. Boer: “Kan mijn klant mij op mijn zorgplicht aanspreken als ik dit product niet heb geadviseerd en hij in zijn tweede jaar met hoge kosten te maken krijgt?”

Greep op de keten

Ook vreest Boer dat bedrijven met een groter risico worden uitgesloten van de verzekering. Er bestaat geen acceptatieplicht. Een andere vraag die NVIA-adviseurs hebben, is wat er gebeurt met de premie na een jaar met relatief veel verzuim. Daarbij komt dat verzekeraars bij de verzuimontzorgverzekering bijvoorbeeld scherper mogen toetsten op het verzuimbeleid van de ondernemer. “Ik zie dat maatschappijen steeds meer greep krijgen op de keten. We weten niet hoe dat uitpakt”, vat Boer samen.

Niet groter maken

Reijnders (Verbond) benadrukt dat meer regie van verzekeraars juist het idee is geweest achter de verzekering. Volgens hem komt dat het re-integratieproces ten goede. Hij begrijpt de vragen van de NVIA, maar vindt ook dat er niet te moeilijk over moet worden gedaan. “We moeten de verzuimontzorgverzekering niet groter maken dan hij is. Het is gewoon een nieuw verzekeringsproduct, zoals er ook nog steeds andere verzuimverzekeringen zijn.”

Commerciële zwaartepunt 2021

Dat zei ook Van de Stadt (Achmea). Wie geen afscheid wil nemen van zijn eigen arbodienst kan nog steeds terecht bij de huidige verzuimproducten. Achmea verwacht overigens niet dat het in januari 2020 direct storm zal lopen. Van de Stadt: “Er is weinig tijd om klanten te werven en we hebben te maken met opzegtermijnen van bestaande arbocontracten. Het commerciële zwaartepunt zal in 2021 liggen. Dan gaan ook de twee andere maatregelen in. Dat kan voor ondernemers net het duwtje zijn om een verzuimontzorgverzekering te sluiten.”

Presentaties

Onderstand de presentaties die gegeven zijn tijdens dit seminar.