Seminar: Verdiepingsseminar WGA ERD

28-03-2017

Door de financiering van de WGA vast en en flex uitkeringen is een stelsel van keuzevrijheid gecreëerd. Per 01-01-2017 heeft het stelsel een grote ontwikkeling doorgemaakt die door private en publieke partijen wordt toegelicht op dit seminar. 

Wat zijn de effecten van de keuzes die door werkgevers gemaakt zijn voor zowel de publieke als private sector? Is de procesgang rondom het eigen risicodragerschap naar tevredenheid van alle partijen ingericht en verlopen? Wat staat ons te wachten aan veranderingen en welke effecten heeft ook de mogelijke verandering van de loondoorbetaling bij ziekte op de ontwikkeling van het eigen risicodragerschap?

Diverse deskun­dige sprekers met verschillende achtergronden en ervaringen gaven hun visie over de huidige en te verwachten ontwikkelingen.

Het was een zeer geslaagd seminar bezocht en werd druk bezocht.

Het programma was :

13:00 - 13:30 uur  Ontvangst met koffie/thee/fris

13:30 - 13:45 uur   Peter Abelskamp, voorzitter NVIA

13:45 - 14:15 uur   Antoine Reijnders, Beleidsadviseur bij het Verbond van Verzekeraars

14:15 - 14:45 uur   Frank Gevers, Accountmanager Werkgeversdienstverlening bij UWV

14:45 - 15:15 uur  Jos Lipsch, Coördinator Eigenrisicodragen WGA en ZW Ministerie van Financiën

15:15 - 15:45 uur  Pauze

15:45 - 16:15 uur  Janthony Wielink, Enkwest: trainer/consultant inkomensverzekeringen

16:15 - 16:45 uur   Robert Wondaal, Commercieel Directeur bij Robidus

16:45 - 17:00 uur   Paneldiscussie

17:00 - 18:00 uur   Afsluiting en aansluitend netwerkborrel

Onderstaand de gegeven presentaties.