Seminar: Wat zijn de gevolgen van de nieuwe maatregelen loondoorbetaling bij ziekte?

04-02-2019

Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft met enkele werkgeversorganisaties (MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland) én het Verbond van Verzekeraars nieuwe afspraken gemaakt rond ziekteverzuim van personeel en de loondoorbetalingsverplichting voor werkgevers. De maatregelen hebben een directe impact op de adviespraktijk van adviseurs.

Tijdens het seminar hebben een aantal beleidsmedewerkers van Het Verbond van Verzekeraars, VNO-NCW en Oval de onderwerpen, gevolgen en knelpunten van de maatregelen belicht, elk vanuit een ander aandachtsgebied. Vervolgens zijn vanuit de NVIA een aantal knelpunten besproken die aandacht verdienen.

De volgende thema’s werden onder andere besproken:

 • Welke impact hebben de maatregelen op werkgevers, werknemers verzekeraars, adviseurs en arbodiensten?
 • Hoe gaan verzekeraars invulling geven aan de maatregelen? Komen er nieuwe producten en diensten?
 • Wat zijn de gevolgen voor de lopende verzekeringen en diensten?
 • Wat bepaalt het verschil tussen kleine en grote werkgevers en wat kunnen daarvan de gevolgen zijn?
 • Wat gaat meer transparantie in de RIV-toets betekenen, welke rol pakt het UWV en hoe gaat het nieuwe traject eruitzien?
 • Voor welke omvang van aantal werknemers geldt de ontzorgpolis? 25, maximaal 25 of vrijheid beleid verzekeraars.
 • Het product moet goed vergelijkbaar zijn.  Op inhoud of via een vergelijkingstool?
 • Welke verzekeraars gaan meedoen (welke niet)?
 • Is het tijdspad reëel: 1-1-2020?
 • Wat gebeurt er met het bestaande aanbod? 
 • Er komen twee stromen: de gewone kale verzekering en de ontzorgpolis. Hoe kaal wordt de kale variant? Of blijft dat aanbod zoals het is?

Het programma van dit seminar was alsvogt:

13:00 - 13:30 uur:   Ontvangst met hapjes en drankjes 
13:30 - 13:40 uur:   Openingswoord: Peter Abelskamp, voorzitter NVIA
13:40 - 14:00 uur:   Welkomwoord en inleiding seminar: 
                                    - Fred Toussaint, directeur inkomen collectief en 
                                    - David Knibbe, CEO Nationale Nederlanden

14:00 - 14:35 uur:   Antoine Reinders, Verbond van Verzekeraars

14:35 - 15:10 uur:   Petra van de Goorbergh, Oval

15:10 - 15:40 uur:   Pauze

15:40 - 16:15 uur:   Kees Boer, Lukassen & Boer en bestuurslid NVIA

16:15 - 16:50 uur:  Anneloes Goossens, VNO/NCW en MKB-Nederland

16:50 - 17:10 uur:  Paneldiscussie
17:15 - 18:00 uur:  Afsluiting seminar: 
                                   - Peter Abelskamp, voorzitter NVIA en 
                                   - Enno Wiertsema, algemeen directeur Adfiz
                                   - Fred Toussaint, directeur inkomen collectief

17:15 - 18:00 uur Netwerkborrel


Tijdens het seminar zijn er een aantal knelpunten besproken die opgelost zullen moeten worden wil deze maatregel een succes zijn. Omdat zowel de NVIA als ook de deelnemers aan dit seminar benieuwd zijn naar de daadwerkelijke realisatie, zal eind augustus een vervolgseminar worden georganiseerd.

Onderstaand treft u de presentaties en impressies aan. 

 1. Presentatie Verbond van Verzekeraars,  bijeenkomst loondoorbetaling NVIA
 2. Presentatie OVAL,  bijeenkomst loondoorbetaling NVIA
 3. Presentatie NVIA, Kees Boer,  bijeenkomst loondoorbetaling NVIA
 4. Presentatie VNO-NCW,  bijeenkomst loondoorbetaling NVIA