Polls

Verhalen van praktijkvoorbeelden onontbeerlijk voor goed advies WGA ERD 2017

 1.   ja (36.4%, 4)
 2.   nee (18.2%, 2)
 3.   onzin (45.5%, 5)

Totaal stemmen 11

Inkomens professionals moeten geconsulteerd worden bij de problematiek rondom advies over loondoorbetaling voor het MKB om een gedegen advies te kunnen uitbrengen.

 1.   ja (70%, 7)
 2.   nee (30%, 3)

Totaal stemmen 10

Is een seminar over loondoorbetaling voor MKB en de consequenties voor ons vakgebeid wenselijk?

 1.   ja (100%, 11)
 2.   nee (0%, 0)

Totaal stemmen 11

Loondoorbetaling bij ziekte naar 1 jaar. Goed plan?

 1.   ja (23.5%, 8)
 2.   nee (61.8%, 21)
 3.   weet het niet, omdat alle voorwaarden en waarborgen nog te onduidelijk zijn (14.7%, 5)

Totaal stemmen 34

De beslisboom WGA, voor advies noodzakelijk?

 1.   Ja (61.9%, 13)
 2.   Nee (38.1%, 8)

Totaal stemmen 21