Lid worden

Lid worden

Waarom NVIA

BelangenbehartigingBelangenbehartiging
Kennis delenKennis delen
OpleidenOpleiden
Competentie ontwikkelingCompetentie ontwikkeling

Oplopend ziekteverzuim, wisselende voorspellingen over het effect op WIA-instroom, torenhoge inflatie en stijgende rente.

Binnen ons vakgebied zijn er nu veel ontwikkelingen op komst die u als professional werkzaam op het gebied van inkomensverzekeringen en sociale zekerheid zullen gaan raken. Of het nu gaat over het inzicht in de knelpunten van de publieke uitvoering en dienstverlening, de uitkomsten uit het onderzoek naar fundamentele hervormingen dat onderdeel is van het proces om hardheden uit de WIA te verminderen, of de zorgwekkende toename van risico’s in de WGA.

Tijd om de InkomensAdviseurs weer eens bijeen te roepen en met elkaar over deze thema’s te spreken. 

Algemene gegevens

 • Datum: woensdag 31 augustus 2022
 • Tijdstip: 13:00 - 18:00
 • Locatie: Nationale-Nederlanden Kantoor Haagse Poort. Zaal: Event Space, Prinses Beatrixlaan 35 2595 AK Den Haag
 • Prijs: Voor NVIA_leden is deze bijeenkomst gratis. Voor niet-NVIA leden bedragen de investeringskosten € 135,- (excl. btw). Voor betaling kunt u gebruikt maken van de betalingslink die vermeld is onder het hoofdstuk Algemene Gegevens onderdaan deze pagina. Komt u met de auto, dan is reserveren van een parkeerplaats gratis maar verplicht. Bij de aanmelding dient uw kenteken op te geven in het vakje ‘kostenplaats’ op onze site.
 • Bijlage: Bekijk de bijlage

De sprekers:

Igno Schings
Directeur Inkomen Collectief Nationale-Nederlanden

Igno Schings, directeur Inkomen Collectief bij Nationale-Nederlanden, gaat vanuit het perspectief van verzekeraar in op diverse ontwikkelingen en uitdagingen die benoemd zijn in het NN Trendrapport Ziekteverzuim & Arbeidsongeschiktheid.

In het rapport wordt gesproken over diverse maatregelen en oplossingen die nodig zijn om tot een betere balans te komen. 

Onderwerpen die besproken worden zijn onder andere:

 • de maatregelen die ingezet kunnen worden bij het terugdringen van het hoge verzuim en de WIA instroom, door met name psychische klachten, 
 • de verlaging van de WIA-grens van 35% naar 15%,
 • het duurzaamheidscriterium WIA laten vervallen of anders toepassen, 
 • de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) af te schaffen, 
 • de duur van het eigenrisicodragen van de werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) van tien naar vijf jaar in te korten,
 • de effectievere inzet van de sociaal-medische beoordelingen,
 • het verkleinen van de kans op uitstroom uit de WGA bij eigenrisicodragers die privaat verzekerd zijn.

Igno zal vanuit zijn visie toelichten welke van deze maatregelen de grootste bijdrage levert aan het oplossen van het vraagstuk.

Verder gaat Igno in op het effect van de hoge inflatie, stijgende rente, krappere arbeidsmarkt op de schadelast en de premies.

Max Kaspers
Actuaris NV schade / Senior Consultant at Whayle

Max Kaspers gaat verder in op zijn visie als actuaris op de zorgwekkende toename van risico’s in de WGA.

Max zal zijn trendanalyse toelichten die is uitgevoerd naar de verwachte ontwikkeling van het WGA-risico. Hierbij is de in-, door- en uitstroom van de WGA geprognotiseerd voor de komende drie jaar. 

In die analyse is gekeken naar de ontwikkeling van de belangrijkste oorzaken van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast is specifiek gekeken naar de ontwikkeling van long Covid en de verwachte impact van de operationele problemen bij het UWV. 
De conclusie is dat het WGA risico aanzienlijk zal toenemen de komende drie jaar als gevolg van de stijgende uitval door psychische klachten. 

Tenslotte bepreekt Max hoe verzekeraars en adviseurs, met het vooruitzicht op het komende sluitseizoen, de ontwikkelingen goed kunnen vertalen naar de premiestelling voorzieningen en het advies aan werkgevers. 

Kees Boer
L&B Groep en Bestuurslid NVIA

(L&B Groep is uitgeroepen tot beste advieskantoor in de zakelijke markt 2022 (VVP)) 

Kees Boer gaat vanuit het perspectief van de inkomensadviseur in op zijn ervaringen vanuit de praktijk. Hij bespreekt de knelpunten en tekortkomingen van het stelsel die hij dagelijks ondervindt en geeft zijn visie aan welke acties benodigd zijn.

Kees gaat ook in op de resultaten van de MKB Verzuim-ontzorgverzekering die gesloten zijn in hun volmacht en waarom het een succes is.  Verder benoemt Kees de zin en onzin van lopende discussies en geeft zijn praktische visie op vraagstukken.

Peter Loozen
Beleidsmedewerker afdeling Strategie, Beleid en Kenniscentrum (SBK) UWV

SBK is de beleidsdirectie van SZW en fungeert als intermediair tussen wat er in de buitenwereld beleidsmatig gebeurt en de uitvoerende UWV-divisies. Binnen SBK geeft Peter leiding aan het cluster dat zich met de financieringsvraagstukken en de duale stelsels ZW/WGA bezighoudt en is betrokken bij het managementteam van SBK.
 
Peter heeft een rijke ervaring op het gebied van sociale zekerheidsvraagstukken en was voorheen werkzaam bij de Algemene Vakcentrale, het Verbond van Verzekeraars, Nationale-Nederlanden en ministerie SZW.  Bij SZW was hij destijds betrokken bij de overgang van WAO naar WIA.
 
Peter gaat in op de onderwerpen die zijn besproken door de vorige sprekers en de huidige ontwikkelingen van de sociale zekerheid vanuit het perspectief van UWV. Hij licht de achtergronden van de beschreven scenario’s uit de knelpuntenbrief van UWV toe.
 
Daarnaast zal Peter ingaan op de wijzigingen in het stelsel van loondoorbetaling en WIA zoals die in het coalitieakkoord staan.

Paneldiscussie

Ter afsluiting is er een paneldiscussie waarbij alle sprekers ingaan op de besproken visies en acties. In dat licht bezien, worden ook de gevolgen en advieskansen voor de inkomensadviseur besproken.

Algemene gegevens

Wanneer:

Woensdag 31 augustus 2022

Voor wie:

Voor professionals werkzaam op het gebied van inkomensverzekeringen en sociale zekerheid.

Tijdstip ontvangst:

Vanaf 13:00.

Tijdstip aanvang seminar:

13:30

Verwachte eindtijd seminar:

17:00

Netwerkborrel

Na afloop van de paneldiscussie is er aansluitend een netwerkborrel waarbij u met de aanwezigen en sprekers kunt napraten tot 18:00.

Netwerkpauze

Na de tweede spreker, rond 15:00,  is er een netwerkpauze van een half uur.       Onder het genot van versnaperingen kunt u met de aanwezigen bijpraten.

Met de auto:

Komt u met de auto, dan is reserveren van een parkeerplaats gratis, maar wel verplicht. In het aanmeldingsformulier dient uw kenteken op te geven in het vakje ‘kostenplaats’.

Investeringskosten:

Voor NVIA-leden is deze bijeenkomst gratis.

Voor niet-NVIA leden bedragen de kosten voor dit seminar € 135,- (excl. btw).

Wijze van betaling:

Voor niet-NVIA leden zijn er twee manieren om te betalen:

 1. Via een factuur. De factuur wordt toegestuurd naar het opgegeven e-mailadres.
 2. Via de betalingslink:  https://bit.ly/3QtKsCr

Betalingslink (eventbrite)

 

Betalingsontvangst:

Voor niet-NVIA leden dienen de kosten 1 werkdag voor het seminar voldaan te zijn.

Restitutiemogelijkheid:

Restitutie wordt verleend indien 3 werkdagen voor het seminar de annulering via mail is doorgegeven aan het secretariaat via info@nvia.nl

Sluitdatum aanmelding:

29-08-2022 om 18:00

Prioriteit aanmelding

NVIA-leden hebben voorrang bij aanmelding tot 24-08-2020, daarna geldt voor iedereen het principe van ‘vol-is-vol’.

Aanvullende vragen over dit seminar:

Graag uw vragen mailen naar: info@nvia.nl

 

 

 

Sprekers

Igno Schings

Directeur Inkomen Collectief Nationale-Nederlanden

"NN Trendrapport Ziekteverzuim & Arbeidsongeschiktheid"

Max Kaspers

Actuaris NV schade / Senior Consultant at Whayle

"Trendanalyse WGA-risico"

Kees Boer

Directie L&B Groep en Bestuurslid NVIA

"Wat wordt het perspectief voor de inkomensadviseur"

Peter Loozen

Beleidsmedewerker afdeling Strategie, Beleid en Kenniscentrum (SBK) UWV

"Achtergronden van de beschreven scenario’s uit de knelpuntenbrief van UWV"