Lid worden

Lid worden

Waarom NVIA

BelangenbehartigingBelangenbehartiging
Kennis delenKennis delen
OpleidenOpleiden
Competentie ontwikkelingCompetentie ontwikkeling

Seminar: Het regeerakkoord en de gevolgen voor de inkomensadviseur?

Beperking van de loondoorbetaling bij ziekte en van de premiedifferentiatie in de WGA. Versterking van de activerende werking van de WIA. Wijzigingen in de WW en het ontslagrecht. De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft ingrijpende plannen voor de sociale zekerheid. Inkomensadviseurs die goed met deze wijzigingen willen omgaan, kunnen niet zonder krachtenbundeling, kennisdeling en goede belangenbehartiging.

Algemene gegevens

  • Datum: donderdag 9 november 2017
  • Tijdstip: 13:00 - 18:00
  • Locatie: De Goudse Verzekeringen, Bouwmeesterplein 1, 2801 BX Gouda
  • Prijs: Voor leden van de NVIA (excl. basis programma) is deze bijeenkomst gratis. Voor niet-leden en leden met een NVIA basisprogramma, bedragen de kosten € 125,- (excl. btw). In deze kosten zitten ook het bewijs van deelname inbegrepen dat men na deelname krijgt toegezonden. Er worden administratiekosten in rekening gebracht als u zich aanmeldt en u zich na 6 november 2017 afmeldt of niet verschijnt.

Het voorgenomen regeerakkoord en de vele twijfels over dat de genoemde oplossingen praktisch en slim zijn, staan ter discussie. Politiek misschien opportuun, maar in uitvoering?
Het Verbond van Verzekeraars komt met een alternatief voor de kabinetsplannen loondoorbetaling en de CEO bij A.S.R. geeft aan 'dat we er niets mee bereiken'!

Hoewel de details deels nog moeten uitkristalliseren, staat nu al vast dat de plannen van de nieuwe coalitie grote impact zullen hebben op de inkomensbranche.
Wat zijn de mogelijke gevolgen en wat willen wij als inkomensprofessionals? 
De NVIA organiseert daarom dit seminar om de voornemens te inventariseren en te bespreken.
Tijdens dit seminar worden toelichtingen gegeven vanuit verschillende invalshoeken.
Omdat de veranderingen impactvol en risicovol zullen zijn voor ons vakgebied, mag u dit seminar niet missen! We gaan het er dus over hebben, samen met sprekers van formaat en de andere aanwezigen.

Hieronder treft u een overzicht aan op hoofdlijnen van maatregelen en gevolgen die daarbij de revue zullen passeren:

Loondoorbetaling bij ziekte naar één jaar

De doelgroep bestaat uit organisaties tot 25 werknemers. Hoe complex wordt de vaststelling of een werkgever hiertoe behoort? Wat als hij nu eens onder en dan weer boven de grens zit? En leveren versnipperde ziektebegeleiding en financiering nog reële kansen op voor eigenrisicodragen?

Premiedifferentiatie WGA naar vijf jaar

Alle contracten voor eigenrisicodragen moeten op de schop. Wijziging van het risico betekent immers wijziging van de afspraken (én van de premie!). En hoe moet het straks met al lopende schades: tellen die tien of vijf jaar mee?

Versterking activerende werking WIA

Strengere eisen, maar ook enkele tegemoetkomingen voor deels arbeidsongeschikten. Is dat goed of slecht nieuws voor werkgevers? En hoe reëel is eigenlijk het beoogde effect van meer mensen aan het werk?

Wijzigingen WW en ontslagrecht

Zal aanpassing van de regels rond ontslag en premiedifferentiatie in de WW zorgen voor een hernieuwde afweging van de risico’s rond vast en flexibel personeel? Wat betekent dat voor Ziektewet en WGA-flex? En biedt beperking van de transitievergoeding nieuwe verzekeringskansen?

Sprekers

Marcel Moons

Lid Bestuur De Goudse

"De gevolgen van de uitkomsten uit het regeerakkoord voor MKB werkgevers"

Harold Herbert

Directeur Verbond van Verzekeraars

"Gewenste ontwikkelingen regeerakkoord vanuit verzekeraarsperspectief"

Jan Mathies

Senior juridisch adviseur werkgeversvereniging AWVN

"Gewenste ontwikkelingen regeerakkoord vanuit werkgeversperspectief"

Kees Boer

Eigenaar Lukassen & Boer

"De impact op de praktijk, wat komt er op ons af?"