Waarom NVIA

BelangenbehartigingBelangenbehartiging
Kennis delenKennis delen
OpleidenOpleiden
Competentie ontwikkelingCompetentie ontwikkeling

Soorten NVIA lidmaatschap

 

De NVIA onderscheidt drie typen persoonlijke lidmaatschappen, naast de mogelijkheid van een bedrijfslidmaatschap:

 1. Het professionals programma
 2. Het gediplomeerde professionals programma
 3. Het geregistreerde professionals programma

De hoogte van de contributie voor het lidmaatschap is gelijk voor alle typen lidmaatschappen, alleen het gestuurde aanbod van informatie vanuit de NVIA naar de leden varieert op basis van het lidmaatschap.

 

NVIA professional

Om ingeschreven te kunnen worden in het register van het NVIA professional lidmaatschap programma van de NVIA dient men te voldoen aan de volgende verplichtingen, naast het betalen van het lidmaatschap:

In het bezit zijn van het WFT inkomen-diploma is voor dit type lidmaatschap geen verplichting.

 

NVIA Gediplomeerde professional

Om ingeschreven te kunnen worden in het register van het NVIA Gediplomeerde professional lidmaatschap programma per oktober 2018, dient men te voldoen aan de volgende verplichtingen:

 • Voldoen van de jaarlijkse contributie.
 • Jaarlijks NVIA permanent actueel
 • In het bezit zijn van een geldig WFT inkomen diploma.
 • In het bezit zijn van aantoonbare diploma’s of certificaten:
  • waaruit het niveau van kennis over sociale zekerheid blijkt, waaronder bijvoorbeeld relevante diploma’s van CS opleidingen, RADI, HAN, HHS, AVANS, etc.

 

NVIA Gecertificeerde professional

Om ingeschreven te kunnen worden in het register van het NVIA Gecertificeerde professional lidmaatschap programma per oktober 2018, dient men te voldoen aan de volgende verplichtingen:

 • Voldoen van de jaarlijkse contributie.
 • Jaarlijks NVIA permanent actueel
 • In het bezit zijn van een geldig WFT inkomen diploma.
 • In het bezit zijn van een diploma:
  • van een NVIA erkende leergang of,
  • Erkend Risicoadviseur Duurzame Inzetbaarheid.

 

Bedrijfslidmaatschap

Een bedrijfslidmaatschap (waarbij drie of meer werknemers van een werkgever NVIA-lid zijn) behoort tot de mogelijkheden en is een veel afgesloten lidmaatschapsvorm. Wilt u weten wat de voordelen zijn van een bedrijfslidmaatschap, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het NVIA bedrijfsbureau. 

De werkgever wordt toegestaan het logo van de NVIA te gebruiken als herkenbaarheid van het kwaliteitsniveau en deskundigheid. De beroepsvereniging NVIA is opgericht met de bedoeling het vak van de inkomensprofessional te vergroten en vorm te geven. Wij vragen daarom ook of werkgevers willen bijdragen door een of tweemaal per jaar haar/zijn visie op een bepaald onderwerp te geven, opdat wij dat kunnen delen met onze leden.

Indien werknemers er prijs op stellen om persoonlijk lid te worden van de NVIA naast het door de werkgever afgesloten bedrijfslidmaatschap, behoort dit tot de mogelijkheid. Persoonlijk lidmaatschap van de NVIA brengt de verplichting met zich mee, in het kader van de permanente educatie, dat men jaarlijks 18 studiepunten behaalt om persoonlijk ingeschreven te kunnen blijven staan. Met het persoonlijke lidmaatschap naast het bedrijfslidmaatschap verbindt het individuele lid zich aan het van toepassing zijnde reglement en gedragscode. Het individuele lid heeft stemrecht op de jaarlijkse algemene ledenvergadering.