Seminar: Interactief Seminar Loondoorbetaling bij ziekte

26-05-2016

Doel van dit seminar was het om de adviseurs van inkomensverzekeringen te betrekken in de (politieke) discussie en gebruik te maken van hun ervaring en expertise om hun belangen te kunnen verwoorden.

In dit seminar werd aan het begin een korte toelichting gegeven wat de inhoud is van de diverse voorstellen. Daarna gingen de deelnemers in subgroepen uiteen, om de voors en tegens van één van de onderwerpen groepsgewijs te bespreken. Een vertegenwoordiger van de subgroep deelde de uitkomsten met het publiek.

Na afloop van de deelbehandeling per onderwerp is er een paneldiscussie tussen deskundigen.

Voor het eerst in een NVIA seminar gingen groepen professionals uiteen om een discussie te voeren over verschillende voorstellen. Achteraf hebben de deelnemers te kennen gegeven het zeer leerzaam en leuk te vinden. Afhankelijk van de te behandelen vervolgstema`s in de seminars zullen wij dit concept vaker gaan toepassen. Een voorwaarde daarvoor is dat de groepen niet groter zijn dan 60-80 personen.

Ook voor het eerst hebben wij de politiek gevraagd haar standpunten met ons te delen.

Met dank aan Mevrouw A. Schut -Welkzijn, Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de VVD en woordvoerder Sociale Zaken & Arbeidsmarktbeleid in de Zorg Tweede Kamer der Staten-Generaal hebben wij inzicht gekregen in een politieke ambitie.

Het was een zeer geslaagd seminar, met dank aan onze gastheer A.S.R.