Waarom NVIA

BelangenbehartigingBelangenbehartiging
Kennis delenKennis delen
OpleidenOpleiden
Competentie ontwikkelingCompetentie ontwikkeling

Interactief Seminar Loondoordoorbetaling bij ziekte

De door het kabinet opgestarte discussie om de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers anders te gaan organiseren, wordt vanuit het perspectief van de inkomensadviseur in dit seminar belicht.

Doel van dit seminar is om de adviseurs van inkomensverzekeringen te betrekken in deze (politieke) discussie en gebruik te maken van hun ervaring en expertise om hun belangen te kunnen verwoorden.  Er zijn inmiddels diverse plannen: een van de Minister, van het CDA en van het Verbond. De SER komt met een oordeel. En het zal u niet verbazen: adviseurs van NVIA hebben ook een mening.

In dit seminar wordt aan het begin een korte toelichting  gegeven wat de inhoud is van de diverse voorstellen. Daarna gaan de deelnemers in subgroepen uiteen, om de voors en tegens van één van de onderwerpen groepsgewijs te bespreken. Een vertegenwoordiger van de subgroep zal de uitkomsten delen met het publiek (met de begeleiding van de organisatie van het seminar).

Na afloop van de deelbehandeling per onderwerp is er een paneldiscussie tussen deskundigen.

De vier te behandelen alternatieven zijn:

  • Wetsvoorstel Ministerie SZW,                         
  • Denkrichting Verbond van Verzekeraars,           
  • CDA plan van brede basisverzekering,             
  • Alternatief NVIA.

Deze alternatieven zullen, als ondersteunend materiaal, kort en bondig uitgewerkt op papier staan.

Algemene gegevens

  • Datum: donderdag 26 mei 2016
  • Tijdstip: 13:00 - 18:00
  • Locatie: a.s.r. :Archimedeslaan 10, 3584 BA te Utrecht.
  • Prijs: Voor leden van de NVIA (excl. basis programma) is deze bijeenkomst gratis. Voor niet-leden en leden met een NVIA basisprogramma, bedragen de kosten € 65,- vrij van btw. Er worden administratiekosten in rekening gebracht als u zich aanmeldt en u zich na 23 mei afmeldt of niet verschijnt.
  • Bijlage: Bekijk de bijlage

Na dit seminar is voldoende tijd om daarna over het onderwerp door te praten en ook om de laatste ontwikkeling rondom de Ziektewet en WGA ERD met elkaar te bespreken.

NVIA PE punten.

Om de inschrijving binnen de NVIA  in stand te houden, verplichten de deelnemers  van het gediplomeerde en geregistreerde programma zich in het kader van de permanente educatie jaarlijks studiepunten te behalen. 

Dit seminar levert 3 PE punten op.

De PE punten worden na het seminar bijgeschreven op de jaarstaat van het NVIA lid en hij/zij krijgt daarvan een bevestiging via de mail.

Sprekers

Mr F.J.M. Romijn

Directeur van het AOV bedrijf

"Introductie"

Lennart de Ruig

Beleidsonderzoeker Panteia


"Toelichting op het stelsel en maatschappelijke discussie en ervaren knelpunten"

Harold Herbert

Directeur Verbond van Verzekeraars

"Denkrichting van het Verbond van Verzekeraars"

Mevrouw A. Schut -Welkzijn

Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de VVD, Woordvoerder Sociale Zaken & Arbeidsmarktbeleid in de Zorg Tweede Kamer der Staten-Generaal

"Visie VVD"