Seminar: Sterker door samenwerken

05-06-2023

 

Is een meer private dienstverlening een oplossing?

Dat was de vraagstelling bij dit seminar. Het antwoord door alle sprekers was JA, de mogelijkheden zijn er.

Naast een goede presentatie over duurzame inzetbaarheid en vitaliteit door Joost Keizer van a.s.r., zijn er diverse onderwerpen besproken die onderzocht gaan worden.

Tijdens de paneldiscussie kwam duidelijk naar voren dat niet alle genoemde oplossingen bruikbaar zijn voor nader onderzoek en dat de wil vanuit SZW ook noodzakelijk is om een verandering voor elkaar te krijgen.  

De onderwerpen die besproken zijn, waren onder andere:

  • Detacheren van (verzekerings-)artsen vanuit de private sector.
  • WIA instroom zonder keuring door een verzekeringsarts en zonder theoretische beoordeling. 
  • Specialistische voorbereiding op aanlevering van dossiers, zodat deze compleet en volledig door een verzekeringsarts kunnen worden beoordeeld.
  • Inzet van technologische ontwikkelingen om, met behulp van simulatietechnieken, dossiers voor te bereiden voor een verzekeringsarts.
  • Sociaal Medische Zaken als publiek/privaat gefinancierde samenwerking uit UWV halen en voor zowel private als publieke uitvoering te laten werken op keuringen.
  • De complete aanlevering van een dossier voor de WIA-keuring verantwoording maken van de werkgever in plaats van de werknemer.
  • Privaat verzekerden door een private uitvoerder laten beoordeling en publiek verzekerden door UWV.

In de NVIA-nieuwsbrieven voor onze leden, zal verder stilgestaan worden bij dit seminar en het vervolg.   

 

Onderstaande treft u de presntaties aan.