Lid worden

Lid worden

Waarom NVIA

BelangenbehartigingBelangenbehartiging
Kennis delenKennis delen
OpleidenOpleiden
Competentie ontwikkelingCompetentie ontwikkeling

Missie en Visie

Missie

Onze missie is het streven naar een sterke, gezonde en deugdelijke beroepsvereniging in het belang van haar leden. De NVIA behartigt de gemeenschappelijke belangen van de inkomenadviseurs in de volle breedte, streeft naar effectieve marktwerking en houdt rekening met de uiteenlopende belangen van haar leden en gesprekspartners.

Visie

Het is de ambitie van de NVIA om de belangen van klanten en inkomenprofessionals op objectieve wijze te laten horen in het complexe speelveld van de sociale zekerheid met daaromheen de aanbieders van producten en diensten. Vanuit haar brugfunctie wil de NVIA mede vorm geven aan het toekomstig fundament van sociale zekerheid in relatie tot ‘marktwerking’ in die sociale zekerheid.