Lid worden

Lid worden

Waarom NVIA

BelangenbehartigingBelangenbehartiging
Kennis delenKennis delen
OpleidenOpleiden
Competentie ontwikkelingCompetentie ontwikkeling

Seminar: Effectief WGA-instroom voorkomen

De NVIA is te gast bij:

Algemene gegevens

  • Datum: dinsdag 9 mei 2017
  • Tijdstip: 13:00 - 18:00
  • Locatie: Nationale-Nederlanden, Pr. Beatrixlaan 35, 2595 AK Den Haag
  • Prijs: Voor leden van de NVIA (excl. basisprogramma) is deze bijeenkomst gratis. Voor niet-leden en leden met een NVIA basisprogramma bedragen de kosten € 65,- (exclusief btw). Hier zijn de kosten voor het bewijs van deelname dat u na afloop van het seminar ontvangt bij inbegrepen. Wij brengen administratiekosten in rekening als u zich na 5 mei afmeldt of u na inschrijving toch niet naar het seminar komt.
  • Bijlage: Bekijk de bijlage

In ons vorige seminar stelde Marieke Smit van postbedrijf Sandd de volgende vraag: Wat zijn voor mij als werkgever de gevolgen voor de WGA-instroom als ik ervoor kies om eigenrisicodrager te worden voor de WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)?

In dit seminar geven wij antwoord op haar vraag, aan de hand van het onderzoeksrapport ‘Re-integratie door Keerpunt: Effectiviteit bij het voorkomen van WGA-instroom en ervaringen van werkgevers’. Dit rapport is opgesteld door onderzoeksbureau Panteia, dat in opdracht van Nationale-Nederlanden en ASR de WGA-instroompercentages van Keerpunt en UWV met elkaar vergeleek.

Uit het rapport blijkt dat de dienstverlening van arbodienst en reïntegratiebedrijf Keerpunt de kans op instroom in de WGA met 59 procent verlaagt ten opzichte van UWV. Daarnaast blijkt dat Keerpunt twee derde van de re-integratietrajecten succesvol afrondt in het tweede ziektejaar. Deze uitkomst lijkt haaks te staan op berichtgeving dat werknemers in het tweede ziektejaar nauwelijks meer herstellen of terugkeren naar werk. 

Een interessante tegenstelling, waar deskundige sprekers met verschillende achtergronden hun mening over geven. In de paneldiscussie staat de vraag centraal of u voldoende handvatten heeft om klanten gericht te kunnen adviseren over de keuze voor het publieke of private bestel. 

Ook de onlangs verschenen rapporten van UWV https://www.uwv.nl/overuwv/Images/UKV-2017-3-re-integratie-langdurig-zieke-werknemers.pdf en ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/04/26/interdepartementaal-beleidsonderzoek-“geschikt-voor-de-arbeidsmarkt zullen aan bod komen.

Na dit seminar bent u als inkomenprofessional of beleidsmaker op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de inkomenmarkt. 

Doelgroep

Inkomenprofessionals, intermediairs, beleidsmakers en verzekeraars. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

13:00 - 13:30 uur     Ontvangst met koffie/thee/fris.

13:30 - 13:45 uur     Opening:

           Peter Abelskamp, Voorzitter NVIA,

          Erik van de Crommenacker, Manager Inkomen Nationale-Nederlanden.

13:45 - 14:15 uur    De visie van Nationale-Nederlanden op re-integratie en duurzame                                                       inzetbaarheid.

                                Fred Toussaint, Directeur Inkomen van Nationale-Nederlanden.

14:15 - 14:45 uur    Toelichting op het onderzoeksrapport: 

                                Effectiviteit bij het voorkomen van WGA-instroom en ervaringen van                                                   werkgevers. 

                                  Pieter Fris en Sonja van der Kemp​, De onderzoekers bij Panteia.

14:45 - 15:15 uur     Pauze.

15:15 - 16:15 uur     Van risico naar inzetbaarheid.

                                 Otwin Nonnekes, Adviseur Sociale Zekerheid van SV Land.      

16:15 - 16:45 uur     Optimaliseren van het werkvermogen.

                                 Martijn ten Bokum, ENRGY in Business Group.

16:45 - 17:00  uur    Paneldiscussie.                                  

17:00 - 18.00 uur     Netwerkborrel.

 

Sprekers

Fred Toussaint

Directeur Inkomen van Nationale-Nederlanden

Visie Nationale-Nederlanden op het gebied van re-integratie en duurzame inzetbaarheid.

""

Pieter Fris

Thema expert bij de themagroep Branches en data, Panteia

Toelichting op het onderzoeksrapport: Effectiviteit bij het voorkomen van WGA-instroom en ervaringen van werkgevers.

""

Sonja van der Kemp

Senior beleidsonderzoeker Zorg en gezondheid, Panteia

Toelichting op het onderzoeksrapport: Effectiviteit bij het voorkomen van WGA-instroom en ervaringen van werkgevers.

""

Otwin Nonnekes

Adviseur Sociale Zekerheid van SV Land

Van risico naar inzetbaarheid.

""

Martijn ten Bokum

Owner bij ENRGY in Business Group

Optimaliseren van het werkvermogen.

""